Onze eerste blog geplaatst!

Onlangs werden we door de NBvT gepolst of TIFA Lemele  een actueel thema had voor een interessante  blog op de site van onze branchevereniging.

Onze ervaring met  het toepassen van houtskeletbouw bij duurzame renovatie was een goede aanleiding voor de eerste blog van de hand van onze bedrijfsleider Clemens Overmars.

De aanleiding voor het belichten van dit thema is de noodzaak tot het upgraden van de bestaande woningvoorraad . Een woonhuis dat niet meer voldoet, wordt vaak afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Maar erg duurzaam is dat niet. Renovatie is vaak beter.  Dit dringt met name bij woningbouwverenigingen in snel tempo door en kan ook voor TIFA Lemele nieuwe kansen opleveren.

Het renovatieproject 20 woningen te Hattem voor Triada dat wij mochten uitvoeren voor Salverda Bouw is een unieke mogelijkheid om onze kennis op het gebied van renovatie te tonen. Daarbij komen ook nog eens onze beide disciplines, houtskeletbouw in combinatie mét kozijnen, volledig tot hun recht. De perfecte aanleiding dus voor onze eerste blog!

Wij ontwikkelen ons als bedrijf graag op allerlei fronten en een blog is daar een mooi voorbeeld van!

 

Clemens Overmars TIFA Lemele b.v.

Clemens Overmars TIFA Lemele b.v