Keurmerken

Keurmerken

Onze keurmerken zijn naast ons vakmanschap en hang naar klanttevredenheid een aanvullende garantie voor kwaliteit. TIFA Lemele is aangesloten bij:
Keurmerken TIFA Lemele 

HoutbouwersNL Keurmerk

NBvT
De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) is een branchevereniging die het topsegment van de Nederlandse timmerindustrie vertegenwoordigt. Door te kiezen voor een timmerfabriek die is aangesloten bij de NBvT kiest u vanzelf voor kwaliteit. Bij TIFA Lemele zit u dus goed.

De NBvT behartigt de gezamenlijke en individuele belangen van ongeveer 200 aangesloten timmerfabrikanten in technisch, juridisch en commerciële zin. De NBvT levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling en stimulatie van het bouwen in- en met hout. Het stimuleert innovaties en werkt mee aan regelgeving met integrale kwaliteitsverbetering als doel.

De NBvT is meer dan alleen een brancheorganisatie voor aangesloten leden; het is ook een kenniscentrum voor marktpartijen. Architecten, een Vereniging Van Eigenaren, een opdrachtgever maar ook andere marktpartijen kunnen bij het kenniscentrum NBvT terecht voor gespecialiseerd advies over kozijnen, trappen, buitendeuren, binnendeuren en daken. Maar natuurlijk kan TIFA Lemele u ook voorzien van de nodige adviezen. Neem hiervoor contact met ons op.

KOMO
KOMO, hét keurmerk voor de Nederlands bouw. TIFA Lemele beschikt over een KOMO-kwaliteitsverklaring. Dit houdt in dat haar diensten voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in de zogenaamde nationale beoordelingsrichtlijnKOMO staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit. Voor de meest uiteenlopende producten en processen zijn certificaten afgegeven. Gebruikers kunnen daardoor vertrouwen op de kwaliteit van producten en processen. Bovendien voldoen producten met een KOMO-keurmerk automatisch aan de relevante wet- en regelgeving in de bouw, zoals het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit en andere eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid

SKH
Ons KOMO keurmerk is afkomstig van de onafhankelijke Stichting Keuringsbureau Hout, SKH, die elke certificering in de hout- en bouwbranche regelt en daarmee de kwaliteit van houtproducten en houtconstructies bevordert.

FSC® en PEFC
FSC® , de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC® stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Als boseigenaren zich aan de FSC® standaarden houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels.

PEFC staat voor: Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, het internationaal onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd.

TIFA Lemele is gecertificeerd om deze keurmerken te mogen voeren.

Keurmerk HoutbouwersNL
TIFA Lemele is aangesloten bij Keurmerk HoutbouwersNL. Het kwaliteitgedreven keurmerk HoutbouwersNL ontzorgt aannemers. Bedrijven die dit keurmerk mogen dragen, committeren zich aan top-of-class houtbouw op het gebied van toegepaste materialen, prestatie-eisen, productieproces en onafhankelijke toetsing daarop. Deze koppeling met onafhankelijke certificeringen op kwaliteit, duurzaamheid en prestatie-eisen nemen bouwers en kwaliteitsborgers in het proces veel werk uit handen.